با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شده است.

حضور بازی های درمانی شادرام در اولین همایش رفتار های اعتیادی و پرخطر در کودکان و نوجوانان در کرمان

حضور بازی های درمانی شادرام در اولین همایش رفتار های اعتیادی و پرخطر در کودکان و نوجوانان در بیمارستان پیامبر اعظم شهر کرمان

معرفی بازی های درمانی جدید در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل در کودکان و نوجوانان

سخنرانی آقای دکتر نجفی در اولین همایش رفتار های اعتیادی و پرخطر در کودکان و نوجوانان

سخنرانی آقای دکتر نجفی در اولین همایش رفتار های اعتیادی و پرخطر در کودکان و نوجوانان

 اولین همایش رفتار های اعتیادی و پرخطر در کودکان و نوجوانان

اولین همایش رفتار های اعتیادی و پرخطر در کودکان و نوجوانان

ارسال نظر