با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شده است.

بازآموزی تازه های روانپزشکی کودکان ونوجوانان

 بازآموزی تازه های روانپزشکی  کودکان و نوجوانان

بازآموزی تازه های روانپزشکی کودکان و نوجوانان در هتل اسمان اصفهان به مدیریت دکتر مصطفی نجفی؛فوق تخصص روانپزشکی کودکان ونوجوانان و عضو هیئت مدیره شادرام (تنها برند تخصصی تولید کننده بازی های درمانی در کشور)

معرفی بازی های درمانی شادرام در بازآموزی تازه های روانپزشکی کودکان ونوجوانان

معرفی بازی های درمانی در حوزه درمان کودکان بیش فعال و بازی های درمانی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل

استقبال روانشناسان و روانپزشکان از بازآموزی تازه های روانپزشکی کودکان ونوجوانان

بازآموزی تازه های روانپزشکی کودکان و نوجوانان

بازآموزی تازه های روانپزشکی کودکان و نوجوانان

بازاموزی روانپزشکی

بازاموزی روانپزشکی

بازاموزی روانپزشکی

بازاموزی روانپزشکی

بازی های درمانی شادرام در بازآموزی تازه های روانپزشکی

بازی های درمانی شادرام در بازآموزی تازه های روانپزشکی

ارسال نظر