با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شده است.

حضور شادرام در دومین سمپوزیوم بین المللی اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معرفی بازی های درمانی جدید شادرام در دومین سمپوزیوم بین المللی کودک و نوجوان

معرفی بازی های درمانی جدید شادرام در دومین سمپوزیوم بین المللی کودک و نوجوان

دکترمصطفی نجفی؛فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان،مدیر علمی و پژوهشی شرکت شادرام

دکترمصطفی نجفی؛فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان،مدیر علمی و پژوهشی شرکت شادرام

غرفه شرکت شادرام در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

غرفه شرکت شادرام در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

معرفی بازی های درمانی جدید شادرام در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل در کودک و نوجوان

معرفی بازی های درمانی جدید شادرام در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد به مواد مخدر و الکل در کودک و نوجوان

معرفی بازی های نرم افزاری شادرام و درمان به کمک واقعیت های مجازی

معرفی بازی های نرم افزاری شادرام و درمان به کمک واقعیت های مجازی

بازدید از غرفه شادرام در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی در کودکان و نوجوانان

بازدید از غرفه شادرام در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی در کودکان و نوجوانان

بازدید دکتر پهلوان زاده از غرفه شرکت شادرام در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان

بازدید دکتر پهلوان زاده از غرفه شرکت شادرام در دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان

سخنرانی دکتر نجفی ؛عضو هیئت مدیره شادرام در دومین سمپوزیوم بین المللی اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان

سخنرانی دکتر نجفی ؛عضو هیئت مدیره شادرام در دومین سمپوزیوم بین المللی اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان

سخنرانی دکتر نجفی ؛عضو هیئت مدیره شادرام در دومین سمپوزیوم بین المللی اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان

سخنرانی دکتر نجفی ؛عضو هیئت مدیره شادرام در دومین سمپوزیوم بین المللی اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان

ارسال نظر