پایان نامه بازی ها

پایان نامه ها و پژوهش های بازی درمانی شادرام :

طی بررسی های علمی وپایان نامه های انجام شده، تاثیر بازی های درمانی شادرام بر درمان اختلالات کودکان و نوجوانان مورد تایید قرار گرفته است. از جمله بررسی های علمی صورت گرفته (تحت راهنمایی و نظارت دکتر مصطفی نجفی) می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 

عنوان پایان نامه

 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
پایان نامه اثربخشی بازی های کنترل خشم بر علائم رفتاری و خشم کودکان بیش فعال (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دارای گواهی پذیرش چاپ مقاله Original در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (دفاع شده با نمره 19.5 از 20)
PDF
دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
پایان نامه اثربخشی بازی های درمانی بر کنترل خویشتنداری و علایم رفتاری و تکانشگری کودکان بیش فعال (پایان نامه کارشناسی ارشد  روانشناسی بالینی) (دفاع شده با نمره 18 از 18)
PDF
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از بازی ببین و بگو (stare) در تغییرات تمرکز و مشکلات رفتاری کودکان بیش فعال– نقص توجه 10 تا 12 ساله (طرح پژوهشی مصوب در مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
PDF
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
پایان نامه اثربخشی بازی آرام باش بر کنترل تکانه کودکان بیش فعال 7 تا 13 ساله شهر اصفهان (پایان نامه  کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی  با پذیرش مقاله از مجله  international journal of educational and psychology researches) (دفاع شده با نمره 20 از 20)
PDF
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پایان نامه بررسی تاثیر بازی صورت های فضایی بر میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه  و بیش فعالی مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی کودک و نوجوان نور شهر اصفهان در سال 1394 (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (دفاع شده با نمره کامل)
PDF
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
پایان نامه بررسی تاثیر نرم افزار آموزشی تفریحی شبنم در کاهش شب ادراری (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) (دفاع شده با نمره 18 از 18)
PDF
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پایان نامه بررسی تاثیر بازی تعاملی کودک قهرمان بر کیفیت زندگی کودکان تحت شیمی درمانی (پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (دفاع شده با نمره 17.8 از 18) (دارای رتبه برتر استانی از جشنواره فرهنگی آموزشی شهید مطهری سال 1395)
PDF
دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه بررسی تاثیر  نرم افزار آموزشی تفریحی کودک توانا بر کاهش ترس از تزریق انسولین در کودکان دیابتی (دارای رتبه اول استانی و رتبه اول کشوری در جشنواره آموزشی فرهنگی شهید مطهری سال 1393 و دارای دو مقاله ISI چاپ شده)
PDF
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از نرم افزار LFI بر بهبود علائم کودکان اوتیستیک (پایان نامه دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (دفاع شده با نمره 20 و چاپ مقاله در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)
PDF
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
پایان نامه بررسی تاثیر نرم افزار واقعیت مجازی بر کاهش علائم ترس از رانندگی (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) (دفاع با نمره عالی)
PDF
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
پایان نامه بررسی تاثیر نرم افزار واقعیت مجازی بر کاهش علائم ترس از ارتفاع (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) (دفاع با نمره عالی)
PDF
دانشگاه علوم تحقیقات اصفهان
پایان نامه بررسی تاثیر نرم افزار واقعیت مجازی بر کاهش علائم ترس از مدرسه (پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) (دفاع با نمره کامل)
PDF
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پایان نامه بررسی تاثیر نرم افزار واقعیت مجازی بر کاهش علائم ترس از تزریق و خون (پایان نامه دکترای حرفه ای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) (دفاع شده با نمره عالی)
PDF
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
پایان نامه بررسی اثربخشی بازی شهر عشق بر روی بهبود صمیمیت جنسی، رضایت زناشویی و ناگویی هیجانی زوجین(پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی) (دفاع شده با نمره کامل)
PDF
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
پایان نامه بررسی اثر بخشی بازی ریموت کنترل تکانه در کنترل رفتار های تکانه ای و افزایش تمرکز و توجه کودکان مبتلا به ADHD (دفاع شده با نمره عالی)
PDF
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
پایان نامه بررسی اثر بخشی بازی اقیانوس آرامش در کاهش علائم اضطراب و استرس کودکان و نوجوانان مبتلا به ADHD (دفاع شده با نمره کامل)
PDF

 

برای بررسی پایان نامه ها و همکاری علمی با مجموعه شادرام و یا ارائه پایان نامه با موضوع بازی های درمانی با شرکت شادرام تماس حاصل فرمایید.