محصولات

بازی های درمانی شادرام

بازی درمانی کنترل خشم

جهت کنترل هیجانات ، احساسات و تکانشگری

بازی درمانی صورت های فضایی

چهت افزایش مهارت های تمرکز و توجه

بازی درمانی ببین و بگو!

جهت تقویت حافظه و هوش فعال 		

بازی درمانی خویشتنداری

جهت اموزش مهارت های خود کنترلی و شناخت احساسات

بازی درمانی کودک شکیبا

جهت مدیریت فردی و افزایش هوش هیجانی		

بازی درمانی رویای تاریک

جهت ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر

بازی درمانی کشتی نجات

چهت ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر

بازی درمانی تا رهایی

جهت ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر 		

بازی درمانی

شهر عشق		

بازی درمانی‌سال

فارغ‌التحصیلی

جهت ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر 		

بازی درمانی

کودک توانا		

بازی درمانی‌

قهرمان‌کوچولو		

بازی درمانی‌

نرم‌افزاری‌شبنم		

پوستر آموزشی ” آزار جنسی”

پوستر آموزشی قلدری در کودکان

پوستر آموزشی” کودک آزاری”		

بازی درمانی کنترل خشم

جهت کنترل هیجانات ، احساسات و تکانشگری

بازی درمانی صورت های فضایی

چهت افزایش مهارت های تمرکز و توجه

بازی درمانی ببین و بگو!

جهت تقویت حافظه و هوش فعال 		

بازی درمانی خویشتنداری

جهت اموزش مهارت های خود کنترلی و شناخت احساسات

بازی درمانی کودک شکیبا

جهت مدیریت فردی و افزایش هوش هیجانی		

بازی رویای تاریک

جهت ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر

بازی کشتی نجات

چهت ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر

بازی تا رهایی

جهت ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر 		

بازی سال فارغ التحصیلی

جهت ترک اعتیاد الکل و مواد مخدر 		

بازی نرم افزاری شبنم		

بازی نرم افزاری قهرمان کوچولو		

بازی درمانی کودک توانا		

بازی شهر عشق		

پوستر آموزشی ” آزار جنسی”

پوستر آموزشی قلدری در کودکان

پوستر آموزشی” کودک آزاری”		

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code