شادرام از همکاری دو گروه تخصصی به وجود آمده است:

 

گروه درمانی دکتر مصطفی نجفی؛ فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ طراحی و ایده پردازی بازی های درمانی،مجری مطالعات و بررسی های علمی و پژوهشی؛ دارای تجربه فراوان در زمینه اختلالات روانشناختی.

کلینیک فوق تخصصی دکتر مصطفی نجفی :

اصفهان- خیابان حکیم نظامی- چهارراه شریعتی-ابتدای خیابان محتشم کاشانی- ساختمان النا- طبقه سوم

 

دکتر مصطفی نجفی


 

گروه مدیریتی دکتر مسعود فردوسی؛دکترای تخصصی (Phd) مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛ طراحی و ایده پردازی بازی های درمانی، ناظر مطالعات و بررسی های علمی و پژوهشی؛ دارای تجربه فراوان در زمینه مدیریت کیفیت در حوزه سلامت.

 

دکتر مسعود فردوسی