هر فردی که اهل پژوهش باشد و به حوزه بازی‌های جدی  و به طور خاص بازی‌های آموزشی-درمانی علاقه‌مند باشد، می‌تواند با شادرام وارد تعامل شود.
بازی‌های درمانی شادرام زیربنای روانشناختی و گاه پزشکی دارند و پتانسیل فراوانی برای تحقیقات در رشته‌های روانشناسی، مشاوره، روان‌پزشکی، پزشکی، روان پرستاری و پرستاری دارند.

دانشجوها بخوانند:

دانشجوها در هر مقطع تحصیلی، برای پایان‌نامه در هر دو حوزه‌ی اثربخشی و محصول‌محور یا درس‌هایی مانند سمینار که منتهی به انتشار مقاله می‌شوند، می‌توانند بر روی بازی‌های شادرام پژوهش انجام دهند.
تیم پژوهشی ما، با هدف روشن نمودن مسیر درست تحقیق و پژوهش، دانشجویان را در تمام مراحل از تدوین دقیق موضوع و انتخاب روش و ابزارها تا تحلیل آماری و انتشار نتایج در ژورنال‌ها راهنمایی می‌کنند.
اعضای تیم پژوهش در کنار آشنایی با بازی‌های شادرام و داشتن تحصیلات و مهارت در رشته‌های گوناگون، وقایع پژوهشی روز را رصد می‌کنند و بر فنون پژوهشی تسلط کامل دارند.
انجام پژوهش بر روی بازی‌ها، مزیت‌های متعددی را برای دانشجویان به دنبال دارد مانند: انجام پایان‌نامه یا مقاله در حوزه‌ای نو و کمتر کار شده، استفاده از مشاوره و پشتیبانی افراد مجرب در حوزه‌ی پژوهش علمی، دسترسی به پژوهش‌های کار شده بر روی بازی‌های شادرام به عنوان پیشینه پژوهشی و بسته به تعهد و میزان تلاش دانشجو، انتشار پژوهش در پایگاه‌های علمی تخصصی یا شرکت در جشنواره‌ها و همایش‌های علمی مرتبط.

اساتید دانشگاه بخوانند:

همکاری شادرام با اساتید از طریق دو راه انجام می‌شود:
اول: آن‌ها می‌توانند طی جلسات حضوری و غیر حضوری با شادرام، بازی‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی آن آشنا شده و در صورت تمایل به دانشجویان خود که معمولاً در انتخاب موضوع و روش مداخله با مشکل مواجه اند، ما را معرفی کنند تا هم دانشجویان بتوانند از مزایا و پشتیبانی همکاری با تیم پژوهش بهره‌مند شوند و هم از حجم کار استاد راهنما کاسته شود.
دوم: اساتید همچنین می‌توانند در صورت داشتن ایده برای طراحی تولید بازی‌های درمانی، با بخش توسعه و شتاب‌دهی شادرام ارتباط برقرار کرده و از امکانات و مشاوره‌ی تیم شتاب‌دهی بهره‌مند شوند.

اساتید دانشگاه بخوانند:

همکاری شادرام با اساتید از طریق دو راه انجام می‌شود:
اول: آن‌ها می‌توانند طی جلسات حضوری و غیر حضوری با شادرام، بازی‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی آن آشنا شده و در صورت تمایل به دانشجویان خود که معمولاً در انتخاب موضوع و روش مداخله با مشکل مواجه اند، ما را معرفی کنند تا هم دانشجویان بتوانند از مزایا و پشتیبانی همکاری با تیم پژوهش بهره‌مند شوند و هم از حجم کار استاد راهنما کاسته شود.
دوم: اساتید همچنین می‌توانند در صورت داشتن ایده برای طراحی تولید بازی‌های درمانی، با بخش توسعه و شتاب‌دهی شادرام ارتباط برقرار کرده و از امکانات و مشاوره‌ی تیم شتاب‌دهی بهره‌مند شوند.

پژوهشگران آزاد بخوانند:

پژوهشگران آزاد می‌توانند اثربخشی یکی از بازی‌های درمانی-آموزشی شادرام را بر روی گروه هدف موردنظر خود در قالب یک ارزیابی پژوهشی بسنجند؛ ما نیز تا جایی که مقدور باشد، تمام امکانات و خدمات موردنیاز را در اختیار آنان می‌گذاریم. همچنین آن‌ها می‌توانند یک طرح تحقیقاتی محصول‌محور را آغاز کنند و با بخش توسعه و شتاب‌دهی ارتباط برقرار کرده و از امکانات و مشاوره‌ی تیم شتاب‌دهی بهره‌مند شوند.

پژوهشگران آزاد بخوانند:

پژوهشگران آزاد می‌توانند اثربخشی یکی از بازی‌های درمانی-آموزشی شادرام را بر روی گروه هدف موردنظر خود در قالب یک ارزیابی پژوهشی بسنجند؛ ما نیز تا جایی که مقدور باشد، تمام امکانات و خدمات موردنیاز را در اختیار آنان می‌گذاریم. همچنین آن‌ها می‌توانند یک طرح تحقیقاتی محصول‌محور را آغاز کنند و با بخش توسعه و شتاب‌دهی ارتباط برقرار کرده و از امکانات و مشاوره‌ی تیم شتاب‌دهی بهره‌مند شوند.
راه‌های ارتباطی
برقراری تماس
ارسال پست الکترونیکی